Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst

 

Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is opgericht op 5 februari 2015

 • Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:

  Piet J.M. Hoogeveen – Voorzitter
  Marjan v/d Bosch-Scholts – Secretaris
  Jan J. Toornstra – Penningmeester
  Wijbe Wiersma – Bestuurslid
  Machiel Dijkstra – Bestuurslid
  Jan Nooitgedagt – Bestuurslid
  Rob Stemerding – Bestuurslid

 • De statuten zoals die zijn vastgelegd door notariskantoor Ellemers te Sneek zijn hier als download beschikbaar.

  Statuten (PDF-bestand)
 • voorjaar 2015

  Het ontstaan van een uniek project

  Toen het bestuur van Stichting Houtzaagmolen De Rat* te horen kreeg dat het terrein nabij de molen aangekocht was door Piet ten Woude, eigenaar van scheepswerf ten Woude aan de overkant van De Rat begon er iets te broeden. Er waren vastomlijnde plannen om voor de molen in de Geeuw een eenvoudige loods te bouwen in de stijl van de huidige houtloods. De loods zou als winterberging voor de Houten Bok dienen. Buiten het winterseizoen zou de bergruimte kunnen dienen als werk en lesruimte voor o.a. de molenaar opleidingen. Het bestuur kwam tot de slotsom dat een bouwwerk aan de andere kant van de houtkolk veel meer perspectief kon bieden.

  bok-foto-002De gedachten gingen uit naar projecten zoals De Houten Bok, een succesvol leerwerkproject van een op de molenwerf is gebouwde houten praam. Dit gebeurde onder leiding van traditioneel botenbouwer Johan Prins uit Workum, molenaar Simon Jellema, en de begeleiders van het leer-werkproject. De Houten Bok wordt nu met succes ingezet voor rondvaarten door de Ee- en de Dijgrachten van historisch IJlst.
  Maar er speelde meer, museum Nooitgedagt IJlst had na een succesvolle start te maken met teruglopend bezoekersaantallen. En het Moleninformatiecentrum in Woudsend had een marginaal bestaan. Als we nu de activiteiten van de vier stichtingen konden bundelen.
  Er zou een krachtige organisatie kunnen ontstaan!
  Toen de gemeente aangaf dat ze dit idee wilden steunen gingen de besturen aan de slag.
  Met een strategische ligging van het nieuwe gebouw, direct aan de vaarroute Sneek – Heegermeer was het project subsidiabel voor het Friese Meren Project.

  Kortgezegd er werd een gezamenlijke stichting opgericht; Stichting Museum Houtstad IJlst, die in nauwe samenwerking met de gemeente de plannen verder gestalte gaf.
  Inmiddels is het bestemmingsplan door de gemeente aangepast en wordt er hard gewerkt aan de goedkeuring van de omgevingsvergunning. Afhankelijk van de beschikbare middelen zal een gebouw, bestaande uit meer of minder modules, worden gerealiseerd. In samenwerking met Architectenbureau Onix uit Groningen is een uniek concept ontwikkeld op basis van houten kubussen van 6x6x6 meter.

  molen-foto-001Naast de plek waar in de 19e eeuw uit de Zaanstreek gebin¬ten van een houtzaagmolen als bouwpakket naar IJlst zijn vervoerd en weer opgebouwd, ontstaat nu de uitdaging een gebouw toe te voegen die de vakmanschap van houtbouw en de relevantie van gebintenbouw in deze tijd in het kader van duurzaam bouwen kan benadrukken.

  De historische waarde van Houtzaagmolen De Rat in combinatie met het nieuwe gebouw is de grote uitdaging hout als duurzaam materiaal meer in de belangstelling te brengen. Niet al¬leen als oud materiaal, maar ook als nieuw materiaal met nieuwe toepassingsmogelijkheden. De stichting Museum Houtstad IJlst heeft een investering- en exploitatiebegroting gemaakt. Deze zal de basis zijn voor de realisatie van het nieuwe gebouw, dat in opdracht van Stichting Museum Houtstad IJlst zal worden gerealiseerd.

  Dit nieuwe houtcentrum in de houtstad IJlst is educatief en recreatief van aard, biedt
  uitstekende mogelijkheden om low-profile workshops te organiseren en levert IJlst op verschillende vlakken samen met de bestaande molen nieuwe energie.
  In deze nieuwe (museale) voorziening zullen de activiteiten van de vier stichtingen worden gebundeld, alles met het oogmerk de aantrekkelijkheid van IJlst voor het toerisme, dagrecreatie en eigen inwoners te vergroten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

  *Stichting Houtzaagmolen De Rat is de beheerstichting van de molen, die eigendom is van de gemeente Súdwest-Fryslân. Al meer dan 30 jaar beheert deze Stichting de houtzaagmolen, belangrijkste doelstelling van deze stichting is de molen te gebruiken waarvoor hij is gemaakt en daarmee de kennis van het houtzagen op windkracht te bewaren en te verbreiden, om zo de instandhouding van de molen te verzekeren.