Een informatief overzicht

Molen informatie centrum

molen-foto-007Op initiatief van de (voormalige) gemeente Wymbritseradiel, molenaars van Houtzaagmolen De Rat te IJlst en anderen werd in 2001 Stichting Molens in bedrijf opgericht. Het doel van de Stichting is de verspreiding en instandhouding van informatie over de molens en hun toepassing in de Friese Zuidwesthoek. De Stichting kreeg vorm met het inrichten van een Molen Informatie Centrum in Korenmolen Het Lam te Woudsend. Daar werd uitleg gegeven over verschillende molens in Zuidwest Friesland. Naast algemene moleninformatie is speciaal aandacht geschonken aan de molens die in de (voormalige) gemeente Wymbritseradiel staan. De Stichting stimuleert ook de moleneigenaars en molenaars in de streek om contact met elkaar te onderhouden. Om molenbezoek te bevorderen, organiseert de Stichting onder anderen excursies naar molens in Zuidwest-Friesland.

Inmiddels is de collectie van de Stichting (tijdelijk) verhuist naar Museum Nooitgedagt aan de Sudergoweg 1A 8651 NE te IJlst. In Korenmolen Het Lam was steeds minder ruimte voor de collectie vanwege de uitbreiding van de winkel van Cees Notenboom, molenaar van Het Lam. Cees Notenboom heeft in de molen naast allerlei meelproducten een ook natuurproducten te koop in zijn winkel in de molen. Als het nieuwe gebouw van Museum Houtstad IJlst klaar zal samen met de verhuizing van Museum Nooitgedagt IJlst ook de collectie van Stichting Molens in bedrijf daar een plaatsje krijgen.

Omdat de doelstelling van stichting Molens in Bedrijf is opgenomen in de statuten van Stichting museum Houtstad IJlst zal de aandacht voor de molens in zijn ruimste zin gewaarborgd blijven.

  • Houtzaagmolen De Rat is een achtkante stellingmolen  en werd gebouwd in 1828. Naast de houtzaagmolen stond ooit  een rijtje molenaarswoningen. In de jaren 80 is er weer een molenaarswoning gebouwd, geïnspireerd op de oorspronkelijke woningen. De molen is afkomstig uit de Zaanstreek en is daar  in 1711 gebouwd als balkenzager. Hij heette toentertijd “De Walrot”, […]

  • Al lang was onder de burgers van IJlst de wens om aandacht te schenken aan de rijke industriële historie van IJlst. In de negentiende eeuw kende IJlst veel ambachtelijke bedrijfjes in de scheepsbouw en houthandel. Zo ook Jan Jarich Nooitgedagt, in 1865 begon hij met het maken van gereedschap en schaatsen. Hij wist met zijn […]

  • Hoe het begon De gunstige ligging van IJlst aan het water zorgde ervoor dat IJlst rijk was aan scheepswerven en toeleveranciers van hout en andere materialen. Pas bij de opkomst van transport over de weg veranderde het karakter van de bedrijvigheid in IJlst rigoureus. Het bouwen van boten voor de beroepsvaart verdween volledig. Een veel […]