ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

 • Schenken aan een ANBI geregistreerde stichting is financieel aantrekkelijk.
  Sinds de geefwet in 2012 is gewijzigd is een schenking door particulier of bedrijf fiscaal aantrekkelijker mits de ontvanger van de gift een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) registratie bezit. Voor particulieren telt uw gift mee voor 125% bij de giftenaftrek op uw inkomsten belasting. Bij bedrijven telt deze mee voor 150%. Deze regeling geldt in ieder geval tot 2017.

  Met de ANBI registratie is Stichting Museum Houtstad  IJlst officieel aangemerkt als goede doelen- en cultuurstichting.

  Beloningsbeleid
  Bestuursleden en vrijwilligers genieten als zodanig geen geldelijke voordelen uit de kas van de Stichting.

  Statuten
  De statuten kunt u inzien via deze link: Statuten versie 17 mei 2017 (pdf)

  Beleidsplan
  Het beleid is er op gericht de doelstelling van de onder A tot en met D genoemde objecten na te streven, om zo de geschiedenis van het familiebedrijf Nooitgedagt, Houtzaagmolen De Rat, De houthandel van IJlst en de molens van de Gemeente Súdwest-Fryslân te behouden en voor het nageslacht te bewaren.
  De stichting wil dit doen door het verwerven van de producten, het vergaren van de kennis in de ruimste zin op een wijze zoals in art. 2 van de statuten is aangegeven. De stichting wil zo de relevante producten en informatie voor een breed publiek toegankelijk maken en houden, voor nu en in de toekomst.
  Strategische doelstelling daarbij is te komen tot een exploitabel centrum onder de noemer Museum en Werkplaats Houtstad IJlst. De stichting streeft ernaar om binnen vijf jaar de status van geregistreerd museum te behalen.

   

 • Verslag van activiteiten en financieel verslag:

  Deze documenten zijn binnenkort beschikbaar.